Wersja 3.7 została oddana do użytku nieco wcześniej niż planowaliśmy w związku z nagłą koniecznością przygotowania raportów Pobytu godzinowego dla Biura Edukacji. Stąd jeszcze drobne poprawki i zmiany w tak krótkim czasie:

 1. Zmieniony został sposób drukowania pokwitowań wpłat i zwrotów - nagłówek pokwitowania jest zawsze identyczny, natomiast od sumy kolumny Wpłata zależy, czy jest to wpłata czy zwrot, i odpowiednio drukowana jest stopka dokumentu.
 2. Lista zobowiązań dla kasy będzie posortowana według symbolu (nie była sortowana).
 3. Nowa wersja raportów: Dochody KP, Dochody KP miesięcznie, Wydatki KW, Wydatki KW miesięcznie - zgodnie z większością raportów.
 4. Korekta raportu Zestawienie dochodów - sumy: przesunięte kolumny w podsumowaniu.
 5. W opłatach jednorazowych (dla dziecka) poprawione wywołanie raportów (na nowe).
 6. Korekta drukowania pokwitowań (zła obsługa grupowania).

Zachęcamy do zapoznania się z możliwościami nowych raportów Pobytu godzinowego, dla przypomnienia:

Zostały stworzone dwa nowe raporty umożliwiające wyliczenie całkowitej i średniej liczby dzieci z poszczególnych grup wiekowych, przebywających w placówce w poszczególnych przedziałach godzinowych (13:00 – 14:00, 14:00 – 15:00, 15:00 – 15:30, 15:30 – 16:00, 16:00 – 16:30, 16:30 – 17:00, 17:00 – 17:30, 17:30 – 18:00 i po 18:00). Dane te wymagane są do sprawozdania przygotowywanego dla Biura Edukacji.
Raport został przygotowany w dwóch wersjach:

 • z podziałem na wiek dzieci wyliczany na podstawie dat urodzenia. Raport ten dokładnie wylicza wiek dziecka, jednak wymaga, aby w programie były wprowadzone daty urodzenia wszystkich dzieci.
 • z podziałem na grupy wiekowe, czyli na podstawie typu grupy przypisanego grupie, do której należy dziecko. Przed wykorzystaniem tego raportu należy sprawdzić (w opcji Kartoteki/Grupy – Edytuj) czy dla każdej grupy przypisany jest właściwy typ grupy (Trzylatki, Czterolatki, Pięciolatki, Sześciolatki).

Powyższe raporty mogą być wykorzystywane, jeżeli w programie Opłaty są rejestrowane godziny wejścia i wyjścia dzieci z placówki.

Raport pobytu godzinowego jest aktywowany odpłatnie. Koszt aktywacji wynosi 123,- zł brutto. W celu aktywacji raportu należy skontaktować się z firmą REMAR.

Raport godzinowy według wieku dzieci

Raport pobytu godzinowego według grup wiekowych

Udostępniamy nową wersję programu Opłaty (3.7a) z następującymi zmianami:

 1. Wydruk pokwitowań wpłat / zwrotów standardowo dopasowuje się do ilości pozycji. W konfiguracji można też wybrać stały format papieru: A4 pionowo i A5 poziomo.
 2. Poprawiono raport Zestawienie dochodów  - sumy
 3. Raport pobytu godzinowego

  Zostały stworzone dwa nowe raporty umożliwiające wyliczenie całkowitej i średniej liczby dzieci z poszczególnych grup wiekowych, przebywających w placówce w poszczególnych przedziałach godzinowych (13:00 – 14:00, 14:00 – 15:00, 15:00 – 15:30, 15:30 – 16:00, 16:00 – 16:30, 16:30 – 17:00, 17:00 – 17:30, 17:30 – 18:00 i po 18:00). Dane te wymagane są do sprawozdania przygotowywanego dla Biura Edukacji.
  Raport został przygotowany w dwóch wersjach:

  • z podziałem na wiek dzieci wyliczany na podstawie dat urodzenia. Raport ten dokładnie wylicza wiek dziecka, jednak wymaga, aby w programie były wprowadzone daty urodzenia wszystkich dzieci.
  • z podziałem na grupy wiekowe, czyli na podstawie typu grupy przypisanego grupie, do której należy dziecko. Przed wykorzystaniem tego raportu należy sprawdzić (w opcji Kartoteki/Grupy – Edytuj) czy dla każdej grupy przypisany jest właściwy typ grupy (Trzylatki, Czterolatki, Pięciolatki, Sześciolatki).

  Powyższe raporty mogą być wykorzystywane, jeżeli w programie Opłaty są rejestrowane godziny wejścia i wyjścia dzieci z placówki.

  Raport pobytu godzinowego jest aktywowany odpłatnie. Koszt aktywacji wynosi 123,- zł brutto. W celu aktywacji raportu należy skontaktować się z firmą REMAR.

 4. Został zmieniony sposób generowania prawie wszystkich raportów.

  Nowy sposób generowania raportów umożliwia:

  • wyświetlenie podglądu stron w postaci miniaturek z lewej strony raportu, co umożliwia przejście do wskazanej strony
  • wyświetlenie struktury raportu w postaci drzewa z lewej strony raportu, co umożliwia zobaczenie struktury całego raportu, jak i przejście do wskazanego elementu (np. konkretnej osoby)
  • wyszukiwanie tekstowe w całym raporcie
  • pomijanie części informacji w części raportów poprzez zwinięcie dowolnej grupy raportu
  • eksportowanie każdego raportu w większej liczbie formatów: pdf, xls, html, csv, txt, ods
  • obsługę skrótów klawiszowych dla najważniejszych poleceń (m.in. drukowanie, wyszukiwanie, przewijanie raportu)

   

 5. Została stworzona nowa wersja pomocy (opcja Pomoc/Nowości, Pomoc/Tematy Indeks, Pomoc/Pomoc) w zmienionym układzie i działająca poprawnie w systemach Windows Vista, Windows 7.
 6. Dodano zapamiętywanie treści ostatnio wysyłanych wiadomości (zarówno dla wysyłki maili jak i wysyłki opłat).
 7. Rozbudowano archiwizację danych o archiwizację tabel przechowujących dane pobytu dzieci, stawek osób i wyciągów.
 8. Zmieniono opcję do importu danych z rejestratora uzupełniając ją o dodatkowe informacje i zabezpieczenia przed podwójnym wczytywaniem.

Niniejsza instrukcja opisuje sposób rozliczenia czerwca oraz akcji letnich.

Proszę wybrać odpowiedni dla Państwa sytuacji przypadek z zamieszczonego obok spisu treści.

Późniejszy dostęp do niniejszej instrukcji możliwy jest przez wybranie w menu Pomoc opcji Opis zmian aktualnej wersji, w programie Opłaty.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Kontakt mailowy możliwy jest również za pomocą programu Opłaty w menu Pomoc po wybraniu opcji Wysyłanie maila.

 


ROZLICZENIE CZERWCA BEZ AKCJI LETNIEJ

 

Aktualna wersja programu Opłaty (wersja 3.6) umożliwia rozliczenie czerwcowych opłat płatnych z dołu (opłat za świadczenia).

Rozliczenie czerwca wykonane będzie w naliczeniu lipcowym, jednak dzięki nowej funkcjonalności programu, naliczenie to będzie można wykonać jedynie dla zobowiązań płatnych z dołu, czyli opłaty za świadczenia (bez naliczania opłat za żywienie i zajęcia dodatkowe).

Aby prawidłowo rozliczyć czerwcowe opłaty za świadczenia należy:

  1. Mieć rozliczone czerwcowe opłaty płatne z góry (żywienie, zajęcia dodatkowe)
  2. Wszystkie poniższe operacje wykonywać po zakończeniu miesiąca czerwca
  3. Wprowadzić wszystkim dzieciom odpisy za żywienie (opcja Operacje/Nieobecności – odpisy [z góry])
  4. Wczytać z rejestratora (opcja Plik/Import/Danych z rejestratora) lub wprowadzić ręcznie godziny wyjścia dzieci z przedszkola (opcja Operacje/Faktyczny pobyt dzieci).
  5. Zaznaczyć dni nieobecności dzieci (opcja Operacje/Faktyczny pobyt dzieci).

Uwaga

Jeśli dana placówka nie wprowadza godziny wyjścia dzieci na każdy dzień, tylko sumaryczną liczbę godzin za cały miesiąc punkt 4 i 5 należy pominąć.

  1. Zdefiniować parametry miesiąca lipiec (opcja Operacje/Parametry naliczanie opłat) tak jak pokazane na poniższym obrazku:

 1. Stawki opłat (za żywienie i świadczenia) za lipiec nie muszą być zdefiniowane (można pozostawić zera).
 2. Naliczyć miesiąc lipiec (naliczone zostaną jedynie opłaty za świadczenia)
 3. Jeśli nie były wcześniej wprowadzone godziny wyjścia dzieci na każdy dzień miesiąca, należy wprowadzić sumaryczny czas pobytu dzieci w przedszkolu w czerwcu (opcja Operacje/Przypisy [z dołu]).
 4. Dalsza obsługa jest taka sama jak każdego innego miesiąca (rejestracja wpłat, ewentualna wysyłka maili, wydruki zestawień miesięcznych).

 


 

ROZLICZENIE CZERWCA I AKCJI LETNIEJ W LIPCU

Jeśli w Państwa placówce rozliczane będą czerwcowe opłaty za świadczenia i jednocześnie będzie obsługiwana akcja letnia w miesiącu lipcu, będzie to zrealizowane w następujący sposób:

- w naliczeniu lipcowym zostaną naliczone opłaty za świadczenia za miesiąc czerwiec i ewentualnie opłaty za żywienie dla dzieci uczęszczających na akcję letnią (o ile wcześniej nie zostały zebrane opłaty za żywienie)

- w naliczeniu sierpniowym zostaną naliczone opłaty za świadczenia za akcję letnią (za lipiec)

Aby prawidłowo wykonać rozliczenie czerwca oraz akcji letniej należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją.

  1. Mieć rozliczone czerwcowe opłat płatne z góry (żywienie, zajęcia dodatkowe)
  2. Wszystkie poniższe operacje wykonywać po zakończeniu miesiąca czerwca
  3. Wprowadzić wszystkim dzieciom odpisy za żywienie (opcja Operacje/Nieobecności odpisy [z góry])
  4. Wczytać z rejestratora (opcja Plik/Import/Danych z rejestratora) lub wprowadzić ręcznie godziny wyjścia dzieci z przedszkola (opcja Operacje/Faktyczny pobyt dzieci).
  5. Zaznaczyć dni nieobecności dzieci (opcja Operacje/Faktyczny pobyt dzieci).

Uwaga

Jeśli dana placówka nie wprowadza godziny wyjścia dzieci na każdy dzień, tylko sumaryczną liczbę godzin za cały miesiąc punkt 4 i 5 należy pominąć.

  1. Dzieciom, które zostały zgłoszone na akcję letnią należy zaznaczyć pole ‘akcja’ oraz przypisać grupę ‘Akcja Letnia’ (opcja Kartoteki / Osoby – Edytuj), tak jak na poniższym obrazku:

 

  1. Dzieci z Akcji Letniej muszą mieć przypisane zobowiązanie „Świadczenie po 13” (opcja Kartoteki / Osoby – Edycja) jak zostało to pokazane na poniższym obrazku.

Jeśli nie były jeszcze zbierane opłaty za Żywienie za akcję letnią, to dzieci z Akcji Letniej powinny mieć również przypisane zobowiązanie „Żywienie”.

Jeśli dziecko zapisane na Akcję Letnią chodziło wcześniej do przedszkola i ma przypisane inne zobowiązania, to nie trzeba ich usuwać.

  1. Jeśli podczas Akcji Letniej będą zbierane opłaty za żywienie, to zobowiązanie „Żywienie” powinno mieć zaznaczone pole ‘akcja’ (opcja Kartoteki / Zajęcia zobowiązania – Edytuj) tak jak pokazano na poniższym rysunku.

  1. Dla zobowiązania „Świadczenia po 13” pole ‘akcja’ nie może być zaznaczone!
  2. Zdefiniować parametry miesiąca lipiec (opcja Operacje/Parametry naliczanie opłat) tak jak pokazane na poniższym obrazku:

 

Jeśli ma być zbierana opłata za Żywienie podczas Akcji Letniej:

Jeśli nie będzie zbierana opłata za Żywienie podczas Akcji Letniej (była zbierana wcześniej):

  1. Wprowadzić stawki za Żywienie i Świadczenia po 13 oraz zaznaczyć w kalendarzu dni, w których nie będzie Akcji Letniej (dni Akcji Letniej powinny być białe) (opcja Operacje/ Parametry naliczanie opłat – Edytuj).

Przykładowo, dla Akcji Letniej w terminie 16-27 lipca, parametry miesiąca powinny być zdefiniowane tak jak pokazano na poniższym obrazku:

 

  1. Naliczyć miesiąc lipiec.
  2. Sprawdzić poprawność naliczenia.

Jeśli zaznaczona była opcja ‘naliczanie w ramach akcji’, dzieciom zapisanym na Akcję Letnią powinny naliczyć się opłaty za żywienie za liczbę dni określoną w kalendarzu (zgodną z czasem trwania Akcji Letniej).

Wszystkim dzieciom, które chodziły do przedszkola w czerwcu powinny naliczyć się opłaty za Świadczenia.

  1. Jeśli nie były wcześniej wprowadzone godziny wyjścia dzieci na każdy dzień miesiąca, należy wprowadzić sumaryczny czas pobytu dzieci w przedszkolu w czerwcu (opcja Operacje/Przypisy [z dołu]).
  2. Dalsza obsługa jest taka sama jak każdego innego miesiąca (rejestracja wpłat, ewentualna wysyłka maili, wydruki zestawień miesięcznych) przy czym w lipcu zbierane będą jedynie opłaty za Świadczenia za czerwiec i ewentualnie opłaty za Żywienie za Akcję Letnią.

Po zakończeniu Akcji Letniej należy wykonać następujące operacje:

  1. Wprowadzić odpisy za żywienie dla dzieci z Akcji Letniej (opcja Operacje / Nieobecności odpisy [z góry’).

Jeśli opłaty za Żywienie nie były naliczane lipcu (były zbierane wcześniej), to dzieciom, którym należą się odpisy trzeba dodać zobowiązanie Żywienie do opłat lipcowych i wtedy wprowadzić odpisy.

  1. Wczytać z rejestratora (opcja Plik/Import/Danych z rejestratora) lub wprowadzić ręcznie godziny wyjścia dzieci z przedszkola (opcja Operacje/Faktyczny pobyt dzieci).
  2. Zaznaczyć dni nieobecności dzieci (opcja Operacje/Faktyczny pobyt dzieci).

Uwaga

Jeśli dana placówka nie wprowadza godziny wyjścia dzieci na każdy dzień, tylko sumaryczną liczbę godzin za cały miesiąc punkt 17 i 18 należy pominąć.

  1. Dla zobowiązania „Żywienie” zlikwidować zaznaczenie pola ‘akcja’ (opcja Kartoteki / Zajęcia zobowiązania – Edytuj), tak jak pokazano na poniższym rysunku.

  1. Dla zobowiązania „Świadczenia po 13” zaznaczyć pole ‘akcja’ (opcja Kartoteki / Zajęcia zobowiązania – Edytuj), tak jak pokazano na poniższym rysunku.

  1. Zdefiniować parametry miesiąca sierpień (opcja Operacje/Parametry naliczanie opłat) tak jak pokazane na poniższym obrazku:

 1. Stawki opłat (za żywienie i świadczenia) za sierpień nie muszą być zdefiniowane (można pozostawić zera).
 2. Naliczyć miesiąc sierpień.
 3. Sprawdzić naliczenie miesiąca – powinny być naliczone tylko odpisy za żywienie i opłaty za świadczenia dla dzieci z Akcji Letniej.
 4. Jeśli nie były wcześniej wprowadzone godziny wyjścia dzieci na każdy dzień miesiąca, należy wprowadzić sumaryczny czas pobytu dzieci w przedszkolu w czasie Akcji Letniej (opcja Operacje/Przypisy [z dołu]).
 5. Dalsza obsługa jest taka sama jak każdego innego miesiąca (rejestracja wpłat za świadczenia i zwrotów za żywienie, ewentualna wysyłka maili, wydruki zestawień miesięcznych).

 


 

 

ROZLICZENIE CZERWCA I AKCJI LETNIEJ W SIERPNIU

 

Jeśli w Państwa placówce rozliczane będą czerwcowe opłaty za świadczenia, a następnie będzie obsługiwana akcja letnia w sierpniu, będzie to zrealizowane w następujący sposób:

 • w naliczeniu lipcowym zostaną naliczone opłaty za świadczenia za czerwiec
 • w naliczeniu sierpniowym zostaną naliczone opłaty za świadczenia za akcję letnią i ewentualnie opłaty za żywienie za akcję letnią, jeśli nie były wcześniej zbierane.

Aby prawidłowo wykonać rozliczenie czerwca oraz akcji letniej należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją.

  1. Mieć rozliczone czerwcowe opłat płatne z góry (żywienie, zajęcia dodatkowe)
  2. Wszystkie poniższe operacje wykonywać po zakończeniu czerwca
  3. Wprowadzić wszystkim dzieciom odpisy za żywienie (opcja Operacje/Nieobecności odpisy [z góry])
  4. Wczytać z rejestratora (opcja Plik/Import/Danych z rejestratora) lub wprowadzić ręcznie godziny wyjścia dzieci z przedszkola (opcja Operacje/Faktyczny pobyt dzieci).
  5. Zaznaczyć dni nieobecności dzieci (opcja Operacje/Faktyczny pobyt dzieci).

Uwaga

Jeśli dana placówka nie wprowadza godziny wyjścia dzieci na każdy dzień, tylko sumaryczną liczbę godzin za cały miesiąc punkt 4 i 5 należy pominąć.

  1. Dzieciom, które zostały zgłoszone na akcję letnią należy zaznaczyć pole ‘akcja’ oraz przypisać grupę ‘Akcja Letnia’ (opcja Kartoteki / Osoby – Edytuj), tak jak na poniższym obrazku:

 

  1. Dzieci z Akcji Letniej muszą mieć przypisane zobowiązanie „Świadczenie po 13” (opcja Kartoteki / Osoby – Edycja) jak zostało to pokazane na poniższym obrazku.

Jeśli nie były jeszcze zbierane opłaty za Żywienie za akcję letnią, to dzieci z Akcji Letniej powinny mieć również przypisane zobowiązanie „Żywienie”.

Jeśli dziecko zapisane na Akcję Letnią chodziło wcześniej do przedszkola i ma przypisane inne zobowiązania, to nie trzeba ich usuwać.

  1. Zdefiniować parametry lipca (opcja Operacje/Parametry naliczanie opłat) tak jak pokazane na poniższym obrazku:

  1. Wprowadzić stawkę za Świadczenia po 13 (opcja Operacje/ Parametry naliczanie opłat – Edytuj). Inne stawki nie muszą być wprowadzone.
  2. Naliczyć opłaty na lipiec.
  3. Sprawdzić poprawność naliczenia.
   • Wszystkim dzieciom, które chodziły do przedszkola w czerwcu powinny naliczyć się opłaty za Świadczenia.
   • Inne opłaty nie powinny zostać naliczone.
  4. Jeśli nie były wcześniej wprowadzone godziny wyjścia dzieci na każdy dzień miesiąca, należy wprowadzić sumaryczny czas pobytu dzieci w przedszkolu w czerwcu (opcja Operacje/Przypisy [z dołu]).
  5. Dalsza obsługa jest taka sama jak każdego innego miesiąca (rejestracja wpłat, ewentualna wysyłka maili, wydruki zestawień miesięcznych) przy czym w lipcu zbierane będą jedynie opłaty za Świadczenia za czerwiec.

Przed rozpoczęciem Akcji Letniej należy wykonać następujące operacje:

  1. Dla zobowiązania „Świadczenia po 13” zaznaczyć pole ‘akcja’ (opcja Kartoteki / Zajęcia zobowiązania – Edytuj), tak jak pokazano na poniższym rysunku.

  1. Jeśli podczas Akcji Letniej będą zbierane opłaty za żywienie, to zobowiązanie „Żywienie” powinno mieć zaznaczone pole ‘akcja’ (opcja Kartoteki / Zajęcia zobowiązania – Edytuj) tak jak pokazano na poniższym rysunku.

 

  1. Zdefiniować parametry sierpnia (opcja Operacje/Parametry naliczanie opłat) tak jak pokazane na poniższym obrazku:

 1. Wprowadzić stawki za Żywienie i Świadczenia po 13 oraz zaznaczyć w kalendarzu dni, w których nie będzie Akcji Letniej (dni Akcji Letniej powinny być białe) (opcja Operacje/ Parametry naliczanie opłat – Edytuj).
 2. Naliczyć opłaty na sierpień.
 3. Sprawdzić naliczenie miesiąca – powinny być naliczone tylko świadczenia dla dzieci zapisanych na Akcję Letnią (z zerową opłatą) i ewentualnie opłaty za żywienie (jeśli nie były wcześniej zbierane).
 4. Po naliczeniu można zbierać opłaty za żywienie (jeśli były naliczone).
 5. Opłaty za świadczenia za Akcję Letnią powinny być zbierane po zakończeniu Akcji Letniej przez wprowadzenie sumarycznej liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu (opcja Operacje / Przypisy [z dołu]).

Przykładowo, dla Akcji Letniej w terminie 20-31 sierpnia, parametry miesiąca powinny być zdefiniowane tak jak pokazano na poniższym obrazku:

Uwaga

Nie należy naliczać września w celu rozliczenia opłat za świadczenia za Akcję Letnią. Podana powyżej metoda umożliwia zebranie opłat za świadczenia w sierpniu.

Jeśli chcieliby Państwo rozliczać opłaty za świadczenia za sierpniową Akcję Letnią we wrześniu, to należy pamiętać o przygotowaniu programu do rozpoczęcia roku przedszkolnego przed naliczeniem września!

Udostępniamy nową wersję programu Opłaty z następującymi zmianami:

 1. Rozbudowano obsługę kont pocztowych
  • Obsługa kont pocztowych z szyfrowanym połączeniem SSL
  • Weryfikacja ustawień konta pocztowego podczas konfiguracji
 2. Poprawiono obsługę raportów
  • Zlikwidowanie błędu „Access violation...” podczas uruchamiania raportów
  • Poprawione wywoływanie raportów (zlikwidowane podwójne wywoływanie)
 3. Poprawiono obsługę programu uruchamianego z aliasem
  • Umożliwiono równoczesne uruchamianie programu i programu z aliasem
  • Poprawiono zapamiętywanie wykonania kopii bezpieczeństwa dla programu z aliasem
  • Poprawiono obsługę aktualizacji dla programu z aliasem
 4. Dodano Raport Obecności Godzinowy

Raport można uruchomić z menu Raporty/Obecności/ Raport Obecności Godzinowy.

Raport zawiera zestawienie godzin przyjścia i wyjścia dla wybranej grupy i wybranego okresu (od dnia, do dnia).

Na raporcie drukowane są godziny przyjścia i wyjścia brane do rozliczeń, czyli zaokrąglone do pełnych godzin (lub do godziny zamknięcia przedszkola).

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi zapisywania raportów w formacie Excel, zamieszczamy poniższą informację.

Program opłaty umożliwia zapisanie każdego raportu w formacie ‘csv’, który jest obsługiwany przez program Excel.

Aby zapisać raport w formacie ‘csv’, należy po wyświetleniu podglądu raportu wcisnąć przycisk ‘Zapisz raport do pliku’ (pokazany na poniższym obrazku):

przycisk eksportu raportu

A następnie, w okienku, które wyświetli się po wciśnięciu przycisku ‘Zapisz raport do pliku’, należy określić miejsce gdzie ma zostać zapisany raport, wpisać nazwę raportu i ustawić typ raportu na ‘Pliki arkusza (*.csv)’ – jak pokazuje poniższy obrazek

eksport raportu - wybór formatu i nazwy ppliku

Po wciśnięciu ‘Zapisz’ zostanie zapisany raport w formacie Excela.

Uwaga

Aby uniknąć podziału na strony w arkuszu Excela, należy przed zapisaniem raportu do pliku zwiększyć rozmiar strony. Można tego dokonać wciskając przycisk ‘Drukarka’ i definiując odpowiednio duży rozmiar strony. Należy też pamiętać o zaznaczeniu, że wprowadzone ustawienia dotyczą wszystkich stron raportu.

Przykładowe ustawienia strony pokazano na poniższym obrazku.

 

ustawienia strony i drukarki