Udostępniamy nową wersję programu Opłaty (3.7a) z następującymi zmianami:

 1. Wydruk pokwitowań wpłat / zwrotów standardowo dopasowuje się do ilości pozycji. W konfiguracji można też wybrać stały format papieru: A4 pionowo i A5 poziomo.
 2. Poprawiono raport Zestawienie dochodów  - sumy
 3. Raport pobytu godzinowego

  Zostały stworzone dwa nowe raporty umożliwiające wyliczenie całkowitej i średniej liczby dzieci z poszczególnych grup wiekowych, przebywających w placówce w poszczególnych przedziałach godzinowych (13:00 – 14:00, 14:00 – 15:00, 15:00 – 15:30, 15:30 – 16:00, 16:00 – 16:30, 16:30 – 17:00, 17:00 – 17:30, 17:30 – 18:00 i po 18:00). Dane te wymagane są do sprawozdania przygotowywanego dla Biura Edukacji.
  Raport został przygotowany w dwóch wersjach:

  • z podziałem na wiek dzieci wyliczany na podstawie dat urodzenia. Raport ten dokładnie wylicza wiek dziecka, jednak wymaga, aby w programie były wprowadzone daty urodzenia wszystkich dzieci.
  • z podziałem na grupy wiekowe, czyli na podstawie typu grupy przypisanego grupie, do której należy dziecko. Przed wykorzystaniem tego raportu należy sprawdzić (w opcji Kartoteki/Grupy – Edytuj) czy dla każdej grupy przypisany jest właściwy typ grupy (Trzylatki, Czterolatki, Pięciolatki, Sześciolatki).

  Powyższe raporty mogą być wykorzystywane, jeżeli w programie Opłaty są rejestrowane godziny wejścia i wyjścia dzieci z placówki.

  Raport pobytu godzinowego jest aktywowany odpłatnie. Koszt aktywacji wynosi 123,- zł brutto. W celu aktywacji raportu należy skontaktować się z firmą REMAR.

 4. Został zmieniony sposób generowania prawie wszystkich raportów.

  Nowy sposób generowania raportów umożliwia:

  • wyświetlenie podglądu stron w postaci miniaturek z lewej strony raportu, co umożliwia przejście do wskazanej strony
  • wyświetlenie struktury raportu w postaci drzewa z lewej strony raportu, co umożliwia zobaczenie struktury całego raportu, jak i przejście do wskazanego elementu (np. konkretnej osoby)
  • wyszukiwanie tekstowe w całym raporcie
  • pomijanie części informacji w części raportów poprzez zwinięcie dowolnej grupy raportu
  • eksportowanie każdego raportu w większej liczbie formatów: pdf, xls, html, csv, txt, ods
  • obsługę skrótów klawiszowych dla najważniejszych poleceń (m.in. drukowanie, wyszukiwanie, przewijanie raportu)

   

 5. Została stworzona nowa wersja pomocy (opcja Pomoc/Nowości, Pomoc/Tematy Indeks, Pomoc/Pomoc) w zmienionym układzie i działająca poprawnie w systemach Windows Vista, Windows 7.
 6. Dodano zapamiętywanie treści ostatnio wysyłanych wiadomości (zarówno dla wysyłki maili jak i wysyłki opłat).
 7. Rozbudowano archiwizację danych o archiwizację tabel przechowujących dane pobytu dzieci, stawek osób i wyciągów.
 8. Zmieniono opcję do importu danych z rejestratora uzupełniając ją o dodatkowe informacje i zabezpieczenia przed podwójnym wczytywaniem.