Udostępniamy nową wersję programu Opłaty z następującymi zmianami:

 1. Rozbudowano obsługę kont pocztowych
  • Obsługa kont pocztowych z szyfrowanym połączeniem SSL
  • Weryfikacja ustawień konta pocztowego podczas konfiguracji
 2. Poprawiono obsługę raportów
  • Zlikwidowanie błędu „Access violation...” podczas uruchamiania raportów
  • Poprawione wywoływanie raportów (zlikwidowane podwójne wywoływanie)
 3. Poprawiono obsługę programu uruchamianego z aliasem
  • Umożliwiono równoczesne uruchamianie programu i programu z aliasem
  • Poprawiono zapamiętywanie wykonania kopii bezpieczeństwa dla programu z aliasem
  • Poprawiono obsługę aktualizacji dla programu z aliasem
 4. Dodano Raport Obecności Godzinowy

Raport można uruchomić z menu Raporty/Obecności/ Raport Obecności Godzinowy.

Raport zawiera zestawienie godzin przyjścia i wyjścia dla wybranej grupy i wybranego okresu (od dnia, do dnia).

Na raporcie drukowane są godziny przyjścia i wyjścia brane do rozliczeń, czyli zaokrąglone do pełnych godzin (lub do godziny zamknięcia przedszkola).

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi zapisywania raportów w formacie Excel, zamieszczamy poniższą informację.

Program opłaty umożliwia zapisanie każdego raportu w formacie ‘csv’, który jest obsługiwany przez program Excel.

Aby zapisać raport w formacie ‘csv’, należy po wyświetleniu podglądu raportu wcisnąć przycisk ‘Zapisz raport do pliku’ (pokazany na poniższym obrazku):

przycisk eksportu raportu

A następnie, w okienku, które wyświetli się po wciśnięciu przycisku ‘Zapisz raport do pliku’, należy określić miejsce gdzie ma zostać zapisany raport, wpisać nazwę raportu i ustawić typ raportu na ‘Pliki arkusza (*.csv)’ – jak pokazuje poniższy obrazek

eksport raportu - wybór formatu i nazwy ppliku

Po wciśnięciu ‘Zapisz’ zostanie zapisany raport w formacie Excela.

Uwaga

Aby uniknąć podziału na strony w arkuszu Excela, należy przed zapisaniem raportu do pliku zwiększyć rozmiar strony. Można tego dokonać wciskając przycisk ‘Drukarka’ i definiując odpowiednio duży rozmiar strony. Należy też pamiętać o zaznaczeniu, że wprowadzone ustawienia dotyczą wszystkich stron raportu.

Przykładowe ustawienia strony pokazano na poniższym obrazku.

 

ustawienia strony i drukarki