Przygotowaliśmy nową wersję programu Opłaty (4.5) zawierającą następujące zmiany:

1. Możliwość wysyłania maili (wiadomości pocztą elektroniczną) z załącznikami.

W programie 'Opłaty', oprócz wysyłania maili z informacjami o opłatach, istniała możliwość grupowego wysyłania 'zwykłych' maili (wiadomości pocztą elektroniczną).
Aktualnie opcja ta została rozbudowana o możliwość dodawania załączników do wysyłanych maili.
Do wysyłanego maila można dodać dowolną liczbę załączników.
Do każdego dziecka z listy wysyłkowej (określonej w opcjach wysyłania) zostaną wysłane maile z tymi samymi (wybranymi) załącznikami.

wysyłanie maila z załącznikami

2. Możliwość wysyłania maili (wiadomości pocztą elektroniczną) do pojedynczych dzieci.

W opcji 'Kartoteki/Osoby' został dodany przycisk 'Wyślij' umożliwiający wysłanie maila do wybranej (podświetlonej) osoby.
Do wysyłanego maila można również dodać dowolną liczbę załączników.

Wersja 4.5b

Przygotowaliśmy nową wersję programu Opłaty (4.5b) zawierającą następujące zmiany i poprawki:

  1. Program Opłaty został dostosowany do komunikacji z naszym nowym serwerem (pobieranie nowych wersji programu, wysyłanie danych do naprawy, odczytywanie wiadomości).
  2. Została zmodyfikowana treść maili i załączników wysyłanych do rodziców. Aktualnie przy sumarycznej kwocie rozliczenia dodane zostały opisy 'Do zapłaty' lub 'Do zwrotu (nadpłata)'.
  3. Poprawiono obsługę danych archiwalnych - otwieranie i aktualizacja archiwalnych baz.
  4. Poprawiono błąd związany z obsługą wielu kalendarzy (przypisywanie kalendarzy do zajęć).
  5. Poprawiono błąd umożliwiający usunięcie grupy, dla której są naliczone opłaty.