Przygotowaliśmy nową wersję programu Opłaty (4.4) zawierającą następujące zmiany:

1. Możliwość wysyłania maili z serwera edu.um.warszawa.pl (zgodnie z zaleceniami Inspektorów Danych Osobowych).

Aby wysyłać maile do rodziców z serwera edu.um.warszawa.pl należy w opcji 'Plik/Konfiguracja' na zakładce 'Konto e-mail' wprowadzić następujące parametry:

Po wprowadzeniu powyższych parametrów należy przeprowadzić test połączenia wciskając przycisk Sprawdź - powinno pojawić się zielone kółeczko i komunikat 'sukces'.

Zmiany należy zapisać wciskając przycisk OK.


2. Została zmieniona lokalizacja wpisów konfiguracyjnych programu 'Opłaty', tak aby użytkownik programu nie musiał posiadać uprawnień administratora (zgodnie z zaleceniami informatyków m. st. Warszawa).

Po uruchomieniu nowej wersji programu wpisy konfiguracyjne zostaną automatycznie przeniesione do nowej lokalizacji i program będzie prawidłowo działał nawet po odebraniu użytkownikowi uprawnień administratora.