Przygotowaliśmy nową wersję programu 'Opłaty' (4.3), która umożliwia szyfrowanie załączników w mailach wysyłanych do rodziców (zgodnie z zaleceniami Inspektora Ochrony Danych).

Aby korzystać z nowej funkcjonalności należy aktywować funkcję Obsługa szyfrowania załączników (RODO) (opcja Plik/Konfiguracja, zakładka 'Wersja').

Po aktywowaniu funkcji Obsługa szyfrowania załączników (RODO) program umożliwia określenie hasła do szyfrowania załącznika maila (dla każdego dziecka osobno) lub zaznaczenie 'wysyłka bez hasła' oraz wydrukowanie odpowiedniego Oświadczenia, które powinno być podpisane przez rodzica/opiekuna dziecka.

Aby oświadczenie drukowało się poprawnie, w programie powinny być wprowadzone następujące dane:

  • adres placówki (ulica i numer, kod i poczta)
  • numer telefonu placówki
  • adres poczty elektronicznej IOD (Inspektora Danych Osobowych).


Powyższe dane należy wprowadzić w opcji Plik/Konfiguracja na zakładce 'Ogólne'.

Jeśli po aktywowaniu funkcji Obsługa szyfrowania załączników (RODO) nie zostanie dla dziecka określone hasło ani zaznaczone pole 'wysyłka bez hasła', to maile do tego dziecka będą wysyłane bez załącznika.