Udostępniamy nową wersję (4.0) programu ‘Opłaty’.

Nowa wersja programu przygotowana jest do stosowania stawek VAT oraz tworzenia zestawień niezbędnych do miesięcznego rozliczania VAT zgodnie z Zarządzeniem Nr 1746/2015 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28.12.2015 r. w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług m.st. Warszawy.

W nowej wersji programu wprowadziliśmy następujące zmiany:

 1. Możliwość zdefiniowania stawek VAT (tworzenie listy stawek VAT, które będą wykorzystywane dla zobowiązań).
 2. Zmiana sposobu definiowania stawek dla zobowiązań.
  Aktualnie stawkę dla zobowiązania definiuje się podając stawkę netto (kwotowo lub procentowo) oraz dodatkowo stawkę VAT (wybieraną z wcześniej zdefiniowanej listy stawek VAT). Podczas naliczania opłat (przypisów i odpisów) program będzie wyliczał stawkę brutto. Dzięki temu powstała możliwość przypisania osobie stawki zobowiązania z określonym podatkiem VAT.
 3. Dodane zostały nowe raporty rozliczeń miesięcznych (‘Dochody w jednym wierszu’, ‘Zestawienie dochodów sumy’, ‘Zestawienie dochodów dla rodzaju’) uwzględniające przypis i odpis za dany miesiąc (wcześniejsze zestawienia prezentowały przypis za dany miesiąc, a odpis za miesiąc poprzedni). Dotychczas prezentowany odpis za miesiąc poprzedni został ujęty w saldzie za miesiąc poprzedni (odpowiednio w nadpłacie/zaległości poprzedniej)
 4. Dodane zostały nowe raporty rozliczeń VAT (‘Dochody’, ‘Zestawienie dochodów’, ‘Zestawienie dochodów dla rodzajów’) prezentujące dla danego miesiąca wartość netto usługi, kwotę VAT usługi, wartość netto zaliczki oraz kwotę VAT zaliczki.
 5. Przygotowane zostało nowe ‘Zestawienie opłat’ wysyłane (lub drukowane) dla rodziców (uwzględniające nowy sposób rozliczania odpisów). Dodatkowo zwiększono czytelność zestawienia (w szczególności wyodrębniono dla każdej pozycji kwoty 'Nadpłaty' i 'Do zapłaty').

Wersja 4.0a zawiera poprawkę raportów dla zobowiązań rozliczanych z dołu (świadczeń).

Wersja 4.0b zawiera poprawkę raportów 'Zestawienie sumy dla rodzajów' oraz rozliczeń VAT.

Wersja 4.0c zawiera:

 1. Poprawki raportu 'Zestawienie dochodów - sumy dla rodzaju' dla nowych zestawień płatności i Rozliczenia VAT.
 2. Poprawki naliczania odpisów dla stawki VAT.

 

UWAGA: wersję 4.0c należy pobrać przed naliczeniem kwietnia.

Wersja 4.0d zawiera:

 1. Poprawki edycji odpisów.
 2. Poprawki wyświetlania aktualnej stawki (stawki brutto).

Wersja 4.0e zawiera poprawki w obsłudze stawki VAT, dzięki czemu nowe zestawienia wyświetlają pełne dane.

 


 

 

Uwaga 1:

Placówki naliczające opłaty dla personelu płacącego VAT (personelu administracyjnego) powinny przed naliczeniem marca zmodyfikować przypisaną do tego personelu stawkę (lub utworzyć nową, jeśli z tej stawki korzystają również inne osoby) wprowadzając stawkę netto i określając stawkę VAT (8%).

Uwaga 2:

Nowe raporty opisane w punkcie 3 i 4 należy aktywować w opcji ‘Konfiguracja/Wersja’ pozycja ‘Zestawienia i raporty VAT’. Aktywacja nowych raportów jest odpłatna (400 zł + VAT) dla placówek nie posiadających Umowy Licencyjnej na program ‘Opłaty’.

Jednocześnie zachęcamy placówki nie posiadające takiej umowy do jej podpisania, co zapewni Państwu darmowe aktualizacje programu i pomoc techniczną. W celu podpisania Umowy prosimy o kontakt z naszą firmą.