Udostępniamy nową wersję (3.9b) programu Opłaty z następującymi zmianami:

  1. Zmiana sposobu obsługi wysyłania maili grupowych zwiększająca odporność na błędy systemowe.
  2. Dodanie funkcji czyszczenia baz (po okresie testów).
  3. Rozszerzenie zawartości paska informacyjnego w głównym panelu programu.
  4. Dodanie opcji awaryjnego generowania kalendarzy dla bieżącego miesiąca.
  5. Dodanie Raportu frekwencji.
  6. Dodanie opcji korekty odpisów i korekty frekwencji.

 

Wersja 3.9b zawiera również ważne poprawki oraz uzupełnioną dokumentację (Pomoc).