Udostępniamy nową wersję (3.9) programu Opłaty z następującymi zmianami:

  1. Wprowadzona obsługa wielu kalendarzy z możliwością przyporządkowania dowolnego kalendarza do zobowiązania.
  2. Wyświetlanie ogólnych lub dedykowanych komunikatów podczas uruchamiania programu. Komunikaty pobierane są z serwera.
  3. Dodano raporty okresowe Pobyt godzinowy według roczników i Pobyt godzinowy według grup wiekowych (od daty do daty, w szczególności dla określonego dnia); dotychczasowe raporty miesięczne są nadal dostępne z dodanym zwrotem 'za miesiąc' w nazwie.
  4. Obsługa pobytu dzieci z dokładnością co do minuty i stosowne naliczenia opłat z tego tytułu. Jest to opcja dodatkowo płatna (nie dotyczy przedszkoli z umową licencyjną) i podlega uaktywnieniu.
    Uaktywnienie obsługi pobytu dzieci z dokładnością co do minuty zostało dla Państwa wygody uproszczone. Standardowo otwieramy formularz Konfiguracji (menu Plik/Konfiguracja) i wybieramy zakładkę Wersja. Tam klikamy ikonkę kłódki przy opcji "Obsługa pobytu dzieci z dokładnością co do minuty" i po potwierdzeniu chęci aktywacji tej opcji oraz akceptacji zapłaty za nową funkcjonalność, nowa opcja zostanie odblokowana po udanej rejestracji tego zdarzenia na naszym serwerze. W przypadku problemów w komunikacji z serwerem bądź braku dostępu do internetu przy czwartej nieudanej próbie program zaproponuje dotychczas stosowaną metodę aktywacji przy pomocy specjalnego kodu.

Wersja 3.9a zawiera ważne poprawki oraz uzupełnioną dokumentację (Pomoc).