Udostępniamy nową wersję (3.8) programu Opłaty z następującymi zmianami:

  1. Dodano możliwość naliczania miesiąca, w którym rozliczane są odpisy i saldo poprzednie dla zobowiązań płatnych „z góry”. Zmiana została wprowadzona ze względu na konieczność rozliczania wszystkich zobowiązań na koniec roku jaką wprowadzono w niektórych dzielnicach.

Dla przypomnienia, zamieszczamy opis działania poszczególnych opcji w parametrach miesiąca:

  • naliczanie w ramach akcji - opcja dostępna przy włączonej funkcji „Obsługa akcji letnich/zimowych” - umożliwia naliczenie jedynie zobowiązań oznaczonych jako „akcja” tylko dla dzieci oznaczonych jako „akcja”.
  • naliczanie tylko „z dołu” - umożliwia naliczenie tylko zobowiązań płatnych „z dołu” (opłaty za świadczenia)    Opcja powinna być włączona przy naliczaniu lipca, w celu rozliczenia świadczeń za czerwiec, bez naliczania opłat za inne zobowiązania.
  • rozliczenie „z góry” - umożliwia naliczenie odpisów (np. za żywienie) oraz sald poprzednich (dla wszystkich zobowiązań płatnych „z góry”) bez naliczania opłat bieżących. Opcja umożliwia rozliczenie odpisów i poprzednich zaległości/nadpłat za zobowiązania przy naliczeniu lipcowym. Jeśli opcja nie zostanie włączona przy naliczaniu lipca, to odpisy i poprzednie zaległości/nadpłaty zostaną uwzględnione przy naliczeniu wrześniowym.

Możliwość takiego naliczania jest aktywowana odpłatnie. Koszt aktywacji wynosi 123,- zł brutto. W celu aktywacji raportu należy skontaktować się z firmą REMAR.

Wersja 3.8a zawiera poprawki procedury naliczania rozliczeń "z góry".

Wersja 3.8b zawiera poprawkę błędu uniemożliwiającego naliczenie dla specyficznych danych podczas naliczania miesiąca z 'akcją' i tylko dla zobowiązań 'z dołu'.

Wersja 3.8c zawiera poprawkę błędu naliczania dodatkowej pozycji dla zobowiązań 'z dołu' dla dzieci i zajęć objętych akcją letnią/zimową. Oprócz opłaty z bieżącym naliczeniem tworzona była opłata z saldem, ale bez bieżącej należności.