1. Pozostałe raporty są już w nowej wersji. Tym samym prace związane ze zmianą raportów zostały zakończone.
 2. Usprawnienie eksportu raportów bez podziału na strony.
 3. Przywrócono drukowanie raportu pobytu dziecka w formularzu Faktyczny pobyt dzieci i Obecności szczegółowo.
 4. Naprawiono błąd w raporcie Formularz obecności godzinowy: pojawiał się 'Błąd wyrażenia' i raport się nie tworzył.
 5. Naprawiono błąd w raporcie Pobyt dzieci w opcji faktyczny pobyt dzieci: raport był tworzony dla innej osoby.
 6. Korekta nazw raportów w menu, w formularzu parametrów i na wydruku.
 7. Nowa wersja raportu Zestawienie płatności - wersja mini drukowana poziomo (saldo tylko w kolumnie razem).
 8. Modyfikacja raportu Oszczędności syntetyka: obsługa przypadku braku wprowadzonej frekwencji.
 9. Wyświetlanie daty wykonania ostatniej kopii bezpieczeństwa w formularzu konfiguracji.
 10. Zabezpieczenie przed pustym rekordem w tabeli PobytDzieci.
 11. Naprawiono błąd uniemożliwiający uruchomienie programu na nowym komputerze.
 12. Poprawienie obsługi programu dotyczącej edycji pól tekstowych (np. treści wiadomości przy wysyłce wiadomości pocztą elektroniczną). Aktualnie przy edycji pól tekstowych można używać klawiszy Delete, Backspace (dla pojedynczych znaków jak i dla zaznaczonych fragmentów tekstu) oraz End i Home. Można też używać skrótów klawiaturowych takich jak 'Ctrl+x' (usuwanie), 'Ctrl+c' (kopiowanie), 'Ctrl+v' (wklejanie). W polach edycyjnych dostępne jest również menu kontekstowe z podstawowymi opcjami edycji (Cofnij, Wytnij, Kopiuj, Wklej, Usuń, Zaznacz wszystko).
 13. W celu ułatwienia rejestrowania wpłat przelewowych umożliwiono półautomatyczną rejestrację tych wpłat z podaniem daty przelewu.
  Aktualnie, jeśli osoba posiada zobowiązania przelewowe, to po wciśnięciu przycisku Wpłata pojawi się okienko z kalendarzem, na którym można zaznaczyć datę, z jaką będą rejestrowane zobowiązania przelewowe.
  Uwaga 1: Wpłata zostanie zarejestrowana dla zobowiązań przelewowych, które mają zaznaczoną opcję 'Wpłata automatyczna' (opcję tę można zaznaczyć w edycji danego zobowiązania).
  Uwaga 2: Rejestrowanie wpłat z wybraną datą dotyczy tylko zobowiązań przelewowych. Zobowiązania gotówkowe będą rejestrowane z bieżącą datą (z datą systemową).
  Uwaga 3: Jeśli osoba, dla której rejestrujemy wpłatę, posiada zarówno zobowiązania przelewowe jak i gotówkowe, to przy rejestrowaniu wpłaty będzie można wybrać, czy wpłata ma być zarejestrowana dla wszystkich zobowiązań, czy tylko dla gotówkowych, czy tylko dla przelewowych.
 14. Dla raportu Zestawienie godzin dodano możliwość wyboru grupy.
 15. W raporcie Zestawienie odpłatności za pobyt poprawiono jednostkę miary dla kolumny Stawka.