Wersja 3.7 została oddana do użytku nieco wcześniej niż planowaliśmy w związku z nagłą koniecznością przygotowania raportów Pobytu godzinowego dla Biura Edukacji. Stąd jeszcze drobne poprawki i zmiany w tak krótkim czasie:

  1. Zmieniony został sposób drukowania pokwitowań wpłat i zwrotów - nagłówek pokwitowania jest zawsze identyczny, natomiast od sumy kolumny Wpłata zależy, czy jest to wpłata czy zwrot, i odpowiednio drukowana jest stopka dokumentu.
  2. Lista zobowiązań dla kasy będzie posortowana według symbolu (nie była sortowana).
  3. Nowa wersja raportów: Dochody KP, Dochody KP miesięcznie, Wydatki KW, Wydatki KW miesięcznie - zgodnie z większością raportów.
  4. Korekta raportu Zestawienie dochodów - sumy: przesunięte kolumny w podsumowaniu.
  5. W opłatach jednorazowych (dla dziecka) poprawione wywołanie raportów (na nowe).
  6. Korekta drukowania pokwitowań (zła obsługa grupowania).

Zachęcamy do zapoznania się z możliwościami nowych raportów Pobytu godzinowego, dla przypomnienia:

Zostały stworzone dwa nowe raporty umożliwiające wyliczenie całkowitej i średniej liczby dzieci z poszczególnych grup wiekowych, przebywających w placówce w poszczególnych przedziałach godzinowych (13:00 – 14:00, 14:00 – 15:00, 15:00 – 15:30, 15:30 – 16:00, 16:00 – 16:30, 16:30 – 17:00, 17:00 – 17:30, 17:30 – 18:00 i po 18:00). Dane te wymagane są do sprawozdania przygotowywanego dla Biura Edukacji.
Raport został przygotowany w dwóch wersjach:

  • z podziałem na wiek dzieci wyliczany na podstawie dat urodzenia. Raport ten dokładnie wylicza wiek dziecka, jednak wymaga, aby w programie były wprowadzone daty urodzenia wszystkich dzieci.
  • z podziałem na grupy wiekowe, czyli na podstawie typu grupy przypisanego grupie, do której należy dziecko. Przed wykorzystaniem tego raportu należy sprawdzić (w opcji Kartoteki/Grupy – Edytuj) czy dla każdej grupy przypisany jest właściwy typ grupy (Trzylatki, Czterolatki, Pięciolatki, Sześciolatki).

Powyższe raporty mogą być wykorzystywane, jeżeli w programie Opłaty są rejestrowane godziny wejścia i wyjścia dzieci z placówki.

Raport pobytu godzinowego jest aktywowany odpłatnie. Koszt aktywacji wynosi 123,- zł brutto. W celu aktywacji raportu należy skontaktować się z firmą REMAR.

Raport godzinowy według wieku dzieci

Raport pobytu godzinowego według grup wiekowych