Udostępniamy nową wersję (4.1b) programu ‘Magazyn Żywieniowy’ z następującymi zmianami:

  • możliwość tworzenia pliku JPK z danych archiwalnych

Wprowadzona zmiana umożliwia tworzenie plików JPK nawet po wykonaniu archiwizacji danych (o ile przed archiwizacją była zdefiniowana nazwa magazynu dla JPK (w opcji Kartoteki/Magazyny).

W celu utworzenia pliku z danych archiwalnych należy otworzyć odpowiednie archiwum (Plik/Otwórz archiwum), a następnie utworzyć plik JPK (Raporty/Jednolity Plik Kontrolny).

  • poprawiono usuwanie pozycji z dokumentów rozchodowych

Udostępniamy nową wersję (4.1a) programu ‘Magazyn Żywieniowy’ z następującymi zmianami:

  • poprawki struktury i nazwy pliku JPK

Przypominamy, że w celu prawidłowego wygenerowania pliku JPK należy:

1. Sprawdzić czy jest aktywowana (a jeśli nie, to ją aktywować) opcja generowania pliku JPK - Plik/Konfiguracja zakładka 'Wersja' pozycja 'Jednolity Plik Kontrolny'

2. Wprowadzić parametry JPK niezbędne do wygenerowania pliku (pola oznaczone pogrubioną czcionką) - Plik/Konfiguracja zakładka 'Jednolity Plik Kontrolny'

UWAGA!

Numer NIP należy wpisać w postaci ciągu cyfr, bez dodatkowych spacji czy myślników.

3. Wprowadzić nazwę magazynu, jaka będzie używana w pliku JPK - Kartoteki/Magazyny

UWAGA!

Nazwę magazynu (placówki) należy skonsultować z DBFO. Z informacji jakie otrzymałem powinna być to nazwa skrócona placówki z prefiksem dzielnicy.

Generowanie pliku JPK wykonuje się po uruchomieniu opcji Raporty/Jednolity Plik Kontrolny i określeniu daty początku i końca okresu, za który ma być wygenerowany plik oraz wskazaniu lokalizacji, w której ma zostać zapisany plik (najlepiej zapisywać pliki JPK w utworzonym do tego celu folderze na dysku twardym komputera)


Udostępniamy nową wersję (4.1) programu ‘Magazyn Żywieniowy’ z następującymi zmianami:

  • poprawki struktury pliku JPK

Przypominamy, że w celu prawidłowego wygenerowania pliku JPK należy:

1. Sprawdzić czy jest aktywowana (a jeśli nie, to ją aktywować) opcja generowania pliku JPK - Plik/Konfiguracja zakładka 'Wersja' pozycja 'Jednolity Plik Kontrolny'

2. Wprowadzić parametry JPK niezbędne do wygenerowania pliku (pola oznaczone pogrubioną czcionką) - Plik/Konfiguracja zakładka 'Jednolity Plik Kontrolny'

3. Wprowadzić nazwę magazynu, jaka będzie używana w pliku JPK - Kartoteki/Magazyny

Generowanie pliku JPK wykonuje się po uruchomieniu opcji Raporty/Jednolity Plik Kontrolny i określeniu daty początku i końca okresu, za który ma być wygenerowany plik oraz wskazaniu lokalizacji, w której ma zostać zapisany plik (najlepiej zapisywać pliki JPK w utworzonym do tego celu folderze na dysku twardym komputera)

  • możliwość wprowadzania wartości netto dla pozycji dokumentu przychodowego

Aby móc wprowadzać wartości netto dla pozycji przychodowych należy aktywować pozycję 'Wartości netto przychodów' w opcji Plik/Konfiguracja na zakładce 'Wersja'.
Aktywowanie tej pozycji umożliwi dostęp do dwóch nowych raportów: 'Obrót netto grup produktów' i 'Obrót netto grup produktów - sumy'

Przypominamy, że wcześniej można było wprowadzać wartość netto dla całego dokumentu.
Aktualnie możliwość taka nadal istnieje, ale po aktywowaniu 'Wartości netto przychodów', wartość netto dokumentu jest wyliczana automatycznie (z wartości netto przychodów) i nie można jej ręcznie wprowadzać (dla dokumentu).

  • dodano nowy raport 'Dostawcy [obrót netto]'

Raport wyświetla listę dostawców wraz z wartością netto obrotów dla każdego dostawcy.

  • możliwość wyświetlania dostępnej ilości produktu na dzień dokumentu rozchodowego.

Po zaznaczeniu pozycji 'Przy rozchodach pokaż faktycznie dostępny stan' (opcja Plik/Konfiguracja zakładka 'Ogólne') program podczas rozchodowania produktu będzie pokazywał jego faktyczny stan na dzień, za który tworzony jest dokument rozchodowy.

  • aktualizacja bibliotek odpowiadających za komunikację z serwerami pocztowymi oraz za przesyłanie plików
  • lokalizacja wpisów konfiguracyjnych programu tak, aby użytkownik programu nie musiał posiadać uprawnień administratora (zgodnie z zaleceniami informatyków m. st. Warszawa). Po uruchomieniu nowej wersji programu wpisy konfiguracyjne zostaną automatycznie przeniesione do nowej lokalizacji i program będzie prawidłowo działał nawet po odebraniu użytkownikowi uprawnień administratora.