Udostępniamy nową wersję (3.0) programu ‘Magazyn Żywieniowy’ z następującymi zmianami.

 • generowanie Jednolitego Pliku Kontrolnego (pozycja Jednolity Plik Kontrolny w menu Raporty
  Obowiązek sporządzania Jednolitego Pliku Kontrolnego wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 r. na mocy Ordynacji podatkowej z dnia 1 stycznia 2016 r. (Dz. U. z 2015 r., poz 613, z późn.zm.). Generowanie Jednolitego Pliku Kontrolnego będzie dostępne po aktywacji tej funkcjonalności w programie. W celu aktywacji prosimy skontaktować się z firmą REMAR.
  Opis obsługi Jednolitego Pliku Kontrolnego można znaleźć w Instrukcji Obsługi:
  • Parametry Jednolitego Pliku Kontrolnego (rozdział Konfiguracja – Jednolity Plik Kontrolny [strona 37])
  • Nazwy magazynu/ów dla Jednolitego Pliku Kontrolnego (rozdział Zarządzanie asortymentem – Lista magazynów [strona 55])
  • Generowanie Jednolitego Pliku Kontrolnego (rozdział Raporty – Księgowe – Jednolity Plik Kontrolny [strona 133])
 • zmiana układu menu programu w celu dostosowania do realizowanych funkcji, w tym wydzielenie menu Operacji,
 • nowa, uaktualniona i ujednolicona wersja dokumentacji do programu, dostępna w wersji  elektronicznej (pdf) i kontekstowej pomocy do programu (także w wersji pliku chm dla systemów Windows Vista, Windows 7, Windows 8),
 • wyświetlanie komunikatów od firmy REMAR podczas uruchamiania programu; komunikaty pobierane z serwera, mogą być dedykowane dla danej placówki,
 • nowe wersje raportów i wydruków, z dodatkowymi możliwościami,
 • automatyczne powiadamianie firmy REMAR mailem o wysyłce danych do naprawy,
 • wysyłanie maili do firmy REMAR z programu (w menu Pomoc),
 • uruchomienie serwisu online z poradami wykorzystania wprowadzonych zmian (pozycja Opis zmian aktualnej wersji w menu Pomoc); po każdej aktualizacji porady będę wyświetlane automatycznie,
 • weryfikacja ustawień konta pocztowego podczas konfiguracji,
 • obsługa kont pocztowych z szyfrowanym połączeniem SSL,
 • odtwarzanie danych po naprawie obejmuje także katalogi z danymi archiwalnymi,
 • dodanie opcji odtwarzania danych z wcześniej pobranych naprawionych danych,
 • zmiana obsługi przy uruchomieniu starszej wersji,
 • zmiana obsługi przy próbie uruchomienia drugiej instancji programu,
 • dla dokumentu rozchodowego weryfikacja niepowtarzalności numeru i grupy (łącznie),
 • odświeżony panel główny programu,
 • dodano w konfiguracji możliwość uzupełnienia danych adresowych placówki (przedszkola/szkoły).